Back

Încă o mârșăvie politică: PSD modifică actualul Cod silvic și dă liber la defrișări, valorificarea masei lemnoase și a terenurilor aferente în interesul clientelei de partid

PSD se pregătește să dea cale liberă la defrișări și valorificarea prin clientela de partid, în interes politic, a terenurilor și a masei lemnoase. În ședința Senatului de miercuri, 17 septembrie a.c., a fost supusă dezbaterii în regim de mare urgență propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, o inițiativă aparținând unui grup numeros de parlamentari PSD, având în spate Guvernul României care și-a îngăduit, chiar fără a avea competențe în acest sens, să „dea indicații prețioase” și să pretindă Senatului asumarea procedurii de urgență.\Pretextând că prin aplicarea Legii nr. 46/2008, care reglementează Codul silvic, se constată existența unor aspecte contradictorii, în mare grabă cei de la PSD au creionat un proiect legislativ „pe genunchi” care conține grave erori și vicii de formă și fond. Deși de la tribuna Senatului am evidențiat aceste probleme inacceptabile ale viitorului act normativ, fără a se ține cont de pertinența vreunui argument, parlamentarii puterii au votat impasibili, in corpore, proiectul care astfel va ajunge în dezbatere la Camera Deputaților (aceasta fiind Camera decizională).\În primul rând, am arătat că, la punctul 37 al propunerii legislative, se face trimitere la modificarea alineatului (3) al art. 26, fără măcar ca acest alineat să existe. Apoi, la punctul 3, sunt eliminate strategic din Codul silvic literele i, j, k, vădind interesul pur politic de înavuțire a clientelei PSD. Pentru că, la lit. i, din actualul Cod silvic, sunt cuprinse perdelele forestiere  care se vor înființa în special în zona de câmpie iar acestea, evident, nu mai trebuie înființate, astfel nimeni nu va mai răspunde, nu va finanța și nu se va mai preocupa de asigurarea stării de masiv și conducerea arboretelor în regim silvic.\Prin eliminarea literei j, dispar și jnepenișurile care sunt în zona alpină, zona superioară a masivilor muntoși până la contactul cu pajiștile alpine și care caracterizează etajul subalpin. Eliminarea acestora din fondul forestier este în interesul administratorilor terenurilor, preocupați să pună mâna pe subvențiile alocate acestor categorii de terenuri.\Cu atât mai grav, eliminarea literei k, vizând pășunile împădurite care, de regulă, se află în proprietatea Consiliilor locale, prin scoaterea acestora din fondul forestier se dă practic liber la defrișarea lor.\Cu certitudine, scopul scoaterii acestor categorii de terenuri din fondul forestier este de a  schimba oricând categoria de folosință fără achitarea taxelor prevăzute de actualul Cod silvic și predarea la schimb de 3-5 ori a unor suprafețe  de teren echivalente, respectiv de 5 ori echivalentul valoric. Astfel, este absolut predictibil că, în scurtă vreme de la intrarea în vigoare a noului Cod silvic purtând marca PSD, se va diminua substanțial fondul forestier național, fără nicio compensare prin teren sau echivalent valoric pentru instalarea vegetației forestiere\Acest lucru este vădit și de conținutul punctului 70, art. 60, unde se stipulează că valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se va face potrivit Regulamentului aprobat  prin hotărâre de guvern. Evident, regulamentul încă nu există iar Guvernul Ponta se va îngriji să-l prepare astfel încât baronii locali și clientela politică să-și sporească veniturile.\Nu în ultimul rând, ipocrizia și adevăratele intenții ale inițiatorilor și a PSD sunt vădite și în cuprinsul punctului 83, art. 88, al (3), unde suprafața propusă a se împăduri în România, până în anul 2030, este diminuată față de actualul Cod silvic de la 2.000.000 ha, la 1.000.000. ha. Comparativ, țara vecină, Ungaria, în 5 ani, a ajuns de la o suprafață nou împădurită de 1.000.000. ha, la 3.000.000 ha. Prin urmare, PSD și actuala guvernare se preocupă nu de împăduriri și consolidarea plămânului verde al țării, ci de defrișări și de valorificarea politic oneroasă a terenurilor astfel disponibilizate. Așadar, să nu ne mire tot mai frecventele catastrofe naturale, alunecările de teren, inundațiile și consecințele tragice de rigoare. Guvernul Ponta tocmai le prepară legislativ pe termen lung…

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus