Back
Featured image of post Blocaj nepermis în proiectul privind „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal din Târgu-Mureș”

Blocaj nepermis în proiectul privind „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal din Târgu-Mureș”

Administrația publică locală a demarat, în urmă cu patru ani, un amplu proiect privind „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu-Mureș” (Cod SMIS: CSNR 37839, Contract de Finanțare nr. 128475/16.03.2012 prin POS MEDIU; perioada Contractului de finanțare 16.03.2012 – 30.06.2016).
Situl poluat istoric Iaz Batal, în suprafață de 30 ha, este situat pe malul drept al râului Mureș, la aproximativ 4 km în aval de municipiul Târgu-Mureș (nord-est de centrul orașului). Suprafața totală a sitului este de 300.000 m2, fiind situat la aproximativ 6 metri deasupra nivelului solului și este alcătuit din două compartimente:
– laguna mare, care ocupă o suprafață de 248.000 m2, cu un volum de 1.131.800 metri cubi, din care 70% este ocupată cu șlam (aprox. 800.000 m3/ 1.200.000 t) și 30% în stare lichidă (331.800 m3);
– lagună mai mică, ocupând suprafața de 52.000 m2, cu un volum de 93.200 metri cubi, este umplută cu substanțe lichide.
În sudul Sitului se află clădirile transformatorului și ale stației de pompare.
Situația curentă a mediului sitului este periculoasă și prezintă posibilitatea unor daune semnificative aduse sănătății umane și mediului. Sursa principală a contaminării pânzei freatice și a solului din cadrul sitului este reprezentată de șlamul anorganic din lagună. Situl este înconjurat, de asemenea, de receptori sensibili (zona rezidențială) în nord și vest și de apa de suprafață a Râului Mureș la granița de sud. Există o nevoie urgentă de curățare și de aducere a sitului la standarde de curățare acceptabile prin aplicarea legislației si a obiectivelor operațiunilor de remediere.
Obiectivul principal al operațiunilor de remediere constă în protejarea apelor de suprafață și aducerea terenului la un standard corespunzător pentru a putea fi utilizat ca zonă verde în scopuri agricole, pentru a include zone dedicate plantării, precum și pentru a soluționa orice impact adus asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului. Riscurile asociate cu toate legăturile poluante corespunzătoare sunt reduse în mod corespunzător de cea mai rapidă metodă de remediere care ține cont de limitările sitului.
În urma licitației pentru atribuirea serviciilor de proiectare și executarea lucrărilor fost semnat contractul nr. 84/21.05.2014 cu antreprenorul Asocierea SC Geiger Transilvania SRL – Geiger Umweltsanierung GmbH Aecom CZ s.r.o – SC Aecom Ingenieria SRL – SC Astor Com SRL prin lider SC Geiger Transilvania SRL, în valoare de 45.646.996,70 lei fără TVA.
Ordinul de începere pentru contract a fost dat în data de 18.07.2014 cu durata de realizare a contractului de 16 luni.
Pe parcursul derulării contractului au fost întâmpinate o serie de probleme care au decalat desfășurarea lucrărilor. S.C. Azomureș S.A. și-a asumat pomparea apei acide din Iazul Batal, astfel încât consistența șlamului să fie cât mai solidă și să permită desfășurarea lucrărilor. Acest lucru nu a putut fi realizat de către Azomureș în parametrii necesari, ducând la un decalaj de un an de zile în desfășurarea lucrărilor.
Pentru că lucrarea nu a putut fi finalizată până la 31 decembrie 2015, proiectul a fost propus pentru (re)fazare vizându-se perioada de finanțare 2014-2020. Până la acest moment, conform informațiilor oficiale care mi-au fost furnizate de către administrația publică locală, antreprenorul a executat lucrări, în cadrul proiectului „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz batal 30 ha – Târgu-Mureș”, aparținând fazei I, cât și lucrări aparținând fazei II, întrucât lucrările aferente fazei I si fazei II sunt interdependente tehnic si financiar. Din cauza particularităților șlamului depozitat în iazul batal și a instabilității acestuia, acoperirea iazului impune să fie efectuată printr-o distribuție cât mai uniformă a încărcărilor rezultate din umpluturi, acest lucru însemnând executarea lucrărilor de acoperire simultan pe suprafețele aferente fazei I și fazei II. În caz contrar, există riscul de a se produce un dezechilibru în masa șlamului, migrarea șlamului și chiar ruperea geosinteticului cu rol de ranforsare și separare.
Având în vedere toate acestea, lucrările celor două faze au fost executate simultan, însă situațiile de lucrări aferente fazei I au fost depuse separat și decontate prin cereri de rambursare până în data de 31.12.2015, conform propunerii de fazare înaintate către Autoritatea de Management POS Mediu.
Astfel, lucrările executate, aferente fazei II au fost cuprinse în cadrul situației de lucrări nr. 5 și având în vedere valoarea mare a acestora, 7.187.925,53 lei cu TVA, respectiv inexistența unui act care să reglementeze decontarea lucrărilor aparținând fazei II, acestea au fost depuse la Supervizor în decembrie 2015. În data de 15 decembrie Supervizorul a înaintat Certificatul Interimar de Plată nr. 5 Beneficiarului, urmând ca în termen de 28 de zile lucrătoare să fie aprobat de Beneficiar, conform contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări nr. 84/21.05.2014.
În concluzie:
• În prezent, nu este semnat Actul Adițional privind fazarea proiectului între Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Târgu-Mureș, motiv pentru care nu se pot deconta lucrările efectuate și facturate din perioada noiembrie –decembrie 2015;
• Este necesar să se clarifice în ce condiții se vor realiza decontările aferente fazei II;
• Prin urmare, rezultă că actualmente nu poate fi estimat un grafic sincronizat de execuție-finanțare.
Această situație care trenează din luna august 2015 creează un blocaj nepermis în execuția acestui important proiect al municipiului Târgu-Mureș, fiind periclitate deopotrivă continuarea investiției și implicit finalizarea proiectului. Întrucât este o situație specială, existând argumente tehnice absolut obiective pentru întârzierea lucrărilor, consider că se impune o abordare mult mai atentă, individualizată și obiectivă din partea specialiștilor din cadrul ministerului pe care îl reprezentați. Se cuvine de urgență să găsiți formula legală prin care investiția și finanțarea acesteia să poată continua până la finalizarea proiectului. Țineți cont că este, probabil, un proiect unic prin specificul său în România!(Interpelare adresată MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE, doamnei ministru AURA RĂDUCU). Sursa foto: zi-de-zi

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus