Back
Featured image of post De la Tribuna Senatului: Discriminare neavenită între membrii uniunilor de creație militari și civili

De la Tribuna Senatului: Discriminare neavenită între membrii uniunilor de creație militari și civili

Interpelare adresată MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE, doamnei ministru ANA COSTEA\Doamnă ministru,\Prin intermediul cabinetului senatorial, am fost sesizat că membri ai Uniunii de Creație Interpretative a Muzicienilor din România, care au beneficiat, până în acest an (conform art. 1, alin. 1 din Legea nr. 8/2006), de o indemnizație lunară pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, au constatat că, începând cu 01.01 2016, nu mai beneficiază de acest drept. Astfel, dl Dorin Marius Crihan, domiciliat în sat Dămieni nr. 113, comuna Eremitu, jud. Mureș, mi-a sesizat printr-o petiție că, în urma Deciziei nr. 47349/05.01 2016, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministeului Apărări Naționale, având drept fundament art. 109, alin. 1 și art. 110, alin 1, coroborate cu cele ale art. 123, din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, începând cu data de 01.01 2016, „pensiile militarilor, (…) devin pensii militare de stat”.
Petentul consideră abuzivă această decizie, arătând că atât sistemul public de pensii de stat, cât și sistemul pensiilor militare de stat au aceeași sursă de finanțare, publică și nu privată, adică „de stat”. Prin urmare, dl Crihan arată că se produce o gravă discriminare și divizare a membrilor uniunilor de creație din România, respectiv se face o gravă și neavenită departajare între creatori și interpreți civili și militari. „Mă întreb și cu respect vă întreb: arta, creația și interpretarea au forme diferite de manifestare, în funcție de mediul în care se produc (civil sau militar), ori militarii nu sunt parte integrantă a societății din care fac parte?!”
Întrucât, conform informațiilor pe care le dețin, în această situație se află peste două mii de pensionari din sistemul pensiilor militare, membri ai uniunilor de creație legal recunoscute de utilitate publică, vă solicit să mă informați ce măsuri legale se cuvin promovate pentru a se evita nedreptățirea, discriminarea acestora și a se relua acordarea indemnizațiilor de care au beneficiat fără probleme până în acest an?!

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus