Back

Guvernul a abandonat Amenajarea Hidroenergetică Răstolița! Ministerele responsabile se contrazic revoltător

Ca urmare a interpelării pe care am adresat-o Guvernului României privind situația Amenajării Hidroenergetice Răstolița, am primit două răspunsuri contradictorii din partea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerului Energiei. Cele două ministere se contrazic reciproc, într-o manieră revoltătoare. Concluzia este că această importantă investiție din județul Mureș este abandonată de guvern și lăsată la voia întâmplării.\Ministerul Mediului invocă insuficiența fondurilor din ultimii 15-20 de ani și situația de insolvență a Hidroelectrica SA. Pe de altă parte, susține că ,,Hidroelectrica a prevăzut în programul de dezvoltare pentru anul 2014 fondurile necesare derulării unui program normal de lucru care va putea asigura punerea în funcțiune a amenajării în cursul anului 2015”. Aflăm, totodată, că ultima dată când s-a analizat în Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice, situația amenajărilor hidroenergetice din administrarea Hidroelectrica SA, a fost în data  de 11 noiembrie 2013. De atunci, suntem informați că proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere pentru lucrările de utilitate publică se află în analiză și avizare la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.\Ceea ce nu spune Ministerul Mediului este că proiectul de hotărâre de guvern și exproprierile trebuiau promovate și realizate încă din anul 2012, când era prevăzută punerea în funcțiune a Amenajării Hidroenergetice Răstolița la o primă capacitate.\Răspunsul concludent la interpelare îl formulează, de fapt, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie. Acesta este inechivoc și invalidează practic celălalt răspuns al Ministerului Mediului. ,,Având în vedere situația financiară actuală a SC Hidroelectrica SA și, mai ales, faptul că din 25 februarie a.c. societatea a reintrat în insolvență, aceasta se află în imposibilitatea de a finanța în continuare obiectivele de investiții de sorginte istorică, în care componenta energetică este, subliniem încă o dată, o componentă secundară”, în această categorie fiind inclusă și investiția de la Răstolița.\Cu alte cuvinte, Amenajarea Hidroenergetică Răstolița este lăsată de izbeliște în voia hazardului. Este de remarcat, totodată, iresponsabilitatea cu care ministerele se contrazic în răspunsurile care privesc această investiție și care vădesc cu certitudine o lipsă de solidarizare la nivelul guvernului pentru acest important obiectiv energetic național.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus