Back
Featured image of post INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ:  Transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș, în domeniul public al Municipiului Târgu-Mureș și în administrarea Consiliului Local

INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ: Transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș, în domeniul public al Municipiului Târgu-Mureș și în administrarea Consiliului Local

Imobilul situat în Târgu-Mureș, str. Parc Sportiv Municipal, reprezentând teren în suprafață de 5,22 ha și construcții în diferite stadii de execuție, a trecut în domeniul public al Statului Român și administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 65/13.08.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 766/20 august 2004.
La data preluării terenului, construcțiile erau menționate ca fiind executate prin grija SNGN Romgaz SA, având destinația unui centru de pregătire și perfecționare care ar fi cuprins o bază de odihnă și agrement, sală de sport, piscină, popicărie, etc.
Conform planului de amplasament anexă la OG 65/2004, imobilul este identificat ca fiind limitrof imobilului denumit „Hipodrom”, în zona cuprinsă între brațul vechi al râului Mureș, malul nordic și prelungirea canalului turbină, zonă cunoscută sub denumirea „Week-end II”;
Hipodromul este înscris în Hotărârea de Guvern 964/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 686 bis din 17 septembrie 2002 privind inventarul domeniului public al Municipiului Târgu-Mureș, la poziția 4370 cu o suprafață de aproximativ 18 ha.
Pentru reglementarea situației juridice a imobilului denumit Hipodrom, s-a întocmit documentație cadastrală, privind identificarea pe plan cadastral intravilan și determinarea suprafeței reale a acestuia.
Municipalitatea a făcut demersuri pentru cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu-Mureș și a imobilului dat în administrarea SNGN Romgaz, în scopul configurării unei baze noi de agrement a orașului (zona „Week-end II”); proximitatea celor două imobile susține și justifică posibilități de administrare și gestionare ale acestora ca un întreg, municipalitatea urmând să dezvolte în această zonă programe pentru finalizarea obiectivului „Baza de agrement și sport Bucla II Mureș”.
În scopul preluării fără plată de către Municipiul Târgu-Mureș a imobilului trecut prin Ordonanța Guvernului nr. 65/13.08.2004 în domeniul public al Statului Român și administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș, fost emisă hotărârea consiliului local nr.134/23 noiembrie 2004 și a fost purtată corespondență atât cu SNGN Romgaz cât și cu instituția prefectului pentru promovarea unui act normativ de trecere în domeniul public al municipiului și administrarea consiliului local.
Prin Hotărârea nr. 11/2004 a Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș s-a luat act de informarea nr. 25267/11 noiembrie 2004 prezentată de Sucursala Târgu Mureș privind stadiul lucrărilor la Centrul de Pregătire Profesională și Perfecționare Târgu- Mureș, precum și de intenția manifestată de Primăria Municipiului Târgu-Mureș (adresa nr.2247/21.11.2001, nr.3025/11.11.2004) pentru colaborare în vederea finalizării lucrărilor la obiectivului menționat și s-a decis inițierea unui proiect de hotărâre de guvern prin care să se aprobe transferul imobilului.
Extinderea bazelor existente, preluarea bazei SNGN „Romgaz” SA Mediaș de către Municipiul Târgu-Mureș, și legarea acestora, prin pasarelă care să treacă peste calea ferată, ar asigura accesul publicului la condiții mai bune de petrecere a timpului liber, va putea sprijini sportul de performanță prin punerea la dispoziția cluburilor și asociațiilor sportive a acestor mijloace, și, de asemenea, va face posibilă introducerea acestei baze în circuitul sportiv național și internațional.
LEGE
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1 – Se aprobă transmiterea unui imobil compus din teren în suprafață totală de 5,22 ha și construcții, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 11, județ Mureș, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, domeniul public al statului și din administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaș, în domeniul public al Municipiului Târgu-Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș.
Art. 2 – Predarea- primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol de predare încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 3 – Anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus