Back

INTERPELARE: Municipiul Târgu-Mureş solicită, fără succes, preluarea patinoarului acoperit şi a sălii sportive multifuncţionale

Primăria și Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș solicită Ministerului Tineretului și Sportului preluarea în administrare sau patrimoniu a investiției privind patinoarul acoperit și sala multifuncțională din arealul administrativ de responsabilitate. Acest obiectiv stagnează de câțiva ani, impunându-se promovarea unei Hotărâri de Guvern privind trecerea sa în proprietatea/administrarea municipiului Târgu-Mureș. În acest sens, municipalitatea își asumă responsabilitatea finalizării investiției și punerea acesteia la dispoziția comunității pentru practicarea sportului.\Având în vedere că descentralizarea reprezintă un obiectiv asumat guvernamental, consider necesar și firesc transferul către unitățile administrativ-teritoriale a obiectivelor și a patrimoniului de interes local, cu atât mai mult cu cât, oricum, ministerul de resort nu dispune de resursele necesare și nici nu își asumă oficial finalizarea investiției. Din păcate, deși la o anterioară interpelare pe același subiect, Ministerul Tineretului și Sportului și-a exprimat acordul privind transferul către autoritatea locală a acestui obiectiv, bunele intenții nu s-au materializat oficial decât declarativ (răspunsul la interpelarea subsemnatului din partea Ministerului Tineretului și Sportului nr. 9880/D.R.P/28.10 2013).\Doamnă ministru, vă solicit să mă informați dacă ați promovat un proiect de act normativ în temeiul acordului anterior exprimat de către minister și în ce stadiu se află acesta sau, dacă nu, care este viziunea ministerului în privința acestui obiectiv sportiv

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus