Back

La nevoie, facem chetă pentru apărarea pădurilor!

Sunt decis să organizez o chetă publică pentru strângerea fondurilor necesare plaţii cauţiunii într-un proces privind retrocedarea unor însemnate suprafeţe de pădure pe care Instituţia Prefectului Mureş îl are cu moştenitorii foştilor grofi.\În acest sens, i-am transmis, în această dimineaţă, prefectului de Mureş, Vasile-Liviu Oprea rugămintea de a-mi comunica, în scris,care este situaţia dosarului cu nr. 1858/289/2014, aflat pe rolul judecătoriei Reghin, dat fiind faptul că cererea de revizuire în cauză se află într-o situație cel puțin delicată, fiind amânată de trei ori consecutiv, deoarece Comisia județeană privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureș a fost chemată să achite o cauțiune de 14.918 lei. Cum această comisie nu are nici patrimoniu, nici buget propriu, banii trebuie virați Instituției Prefectului de către Guvern sau de ministerul de resort.\În documentul transmis Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, am arătat următoarele:

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus