Back

Ministerul Mediului vrea dezbatere publică on-line pentru cei cu mai puțină carte și care nu au nici măcar conexiune Internet

Interpelare adresată Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamnei ministru Graţiela Gavrilescu\ \Încep prin a vă adresa o întrebare:\Ce ați face dacă ați avea în proprietate un teren moștenit de la străbuni, pe care l-ați dobândit cu mari sacrificii, judecându-vă mulți ani cu instituțiile statului român pentru a vă recunoaște dreptul de proprietate, iar acum să constatați că, practic, nu-l puteți administra?!\Aceasta este, de fapt, situația în care se află proprietari de terenuri, pășuni și păduri din județul Mureș. Proprietățile lor, implicit cele intravilane, au fost incluse în Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și Natura 2000, arie naturală protejată administrată de către o societate comercială – Ocolul silvic de regim Gheorgheni SA. Deși Constituția României (art. 44), teoretic, garantează și ocrotește proprietatea privată, în această situație, pentru orice activitate pe care proprietarii terenurilor menționate o desfășoară  pe terenurile lor, li se pretind autorizații, avize, studii de impact și multe taxe. Pentru situații similare, majoritatea statelor europene le acordă celor în cauză compensații bănești de la bugetul de stat, nu și România.\Deși mass-media locale și presa centrală (în special TVR și Realitatea TV) au relatat pe larg aceste abuzuri și au reflectat starea de tensiune existentă pe Valea Mureșului Superior, se pare că până acum a fost în zadar.\Chiar dacă a câștigat în mod bizar o licitație organizată de către ministerul pe care îl reprezentați și a asumat un contract de administrare a ariei naturale protejate, pentru care trebuia să întocmească un Plan de management, în termen de doi ani, SC Ocolul silvic de regim Gheorgheni SA, nu s-a achitat de sarcini. Cu toate acestea, contractul de administrare a fost prelungit cât se poate de curios și dubios.\Situația, din păcate, se agravează iar pe pagina de Internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se supune dezbaterii publice „Regulamentul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000”, care conține prevederi abuzive și de-a dreptul aberante (http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-regulamentul-parcului-natural-defileul-muresului-superior/596).\În esență, orice activitate desfășurată în aria naturală protejată va fi avizată de APNDMS (Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior), construită, de fapt, pe scheletul organizatoric al SC Ocolul silvic de regim Gheorgheni SA. Evident, administratorul va percepe taxe pe proprietățile oamenilor, implicit pentru activitățile turistice, și își asumă totodată exclusivitatea pentru organizarea acțiunilor de silvoturism. Regulamentul incumbă prin 51 de articole exclusiv interdicții pentru proprietari, unele de-a dreptul ciudate: spre exemplu art. 33. – „Este permisă recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale pentru consum propriu, în limita cantității de 1 kg/persoană, pentru membrii comunităților locale din localitățile situate în interiorul PNDMS și a ariilor naturale protejate”.\Ce comitet așa-zis „științific” coordonează acest regulament și nu ține cont de realități, anume că nu poți limita sursele de subzistență ale comunităților locale din zonele respective?! Ba, mai mult, prin art. 49 și 50 din respectivul regulament, APNDS se substituie poliției câtă vreme acestea prevăd că „în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul APNDMS, are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenții sau infracțiuni pe raza PNDMS şi a ariilor naturale protejate… iar constatarea faptelor care constituie contravenții şi aplicarea sancțiunilor, se face de către personalul APNDMS”.\Stimată doamnă ministru, consider că adoptarea responsabilă a oricărui regulament, care implică in integrum existența unor comunități, trebuie adusă anticipat la cunoștința celor direct vizați și se cuvin organizate dezbateri publice în zonele respective. M-am întâlnit cu proprietarii de terenuri cuprinse în aria naturală protejată din localitățile Deda, Răstolița, Stânceni, Lunca Bradului și Valea Gurghiului. Consider firesc ca și reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu cei ai SC Ocolul silvic de regim Gheorgheni SA sau APNDMS să aibă responsabilitatea și curajul de a da față cu acești oameni, pentru a le explica cum stau lucrurile.\Lipsa de consultare reprezintă un act de cinism, lașitate și desconsiderare a cetățeanului, dincolo de ilegalitatea implicită. S-a postat regulamentul în cauză pe pagina de Internet a Ministerului Mediului, pretextându-se crearea condițiilor pentru o dezbatere publică, când, se știe, cetățenii direct vizați, proprietari de terenuri, păduri și pășuni, în marea lor majoritate nu cunosc legislația specifică, nu au cunoștințele juridice necesare, sunt oameni cu mai puțină carte și nici măcar nu au acces la Internet. Este un cumul de abuzuri și ilegalități pe care îl girați, poate în necunoștință de cauză, și vă solicit de urgență, imperativ, să interveniți!

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus