Back

Opriți jaful asupra avuției naționale!

La finele săptămânii trecute, Palatul Parlamentului a găzduit, în sala „Avram Iancu”, Forumul „Transilvania furată”, eveniment la care au participat: lideri ai mai multor asociații și fundații reprezentative ale societății civile românești (Academia „Pro Gojdu”, Asociația proprietarilor de păduri și pășuni, Asociația „Vatra Românească”, Liga Internațională a Românilor, Asociația cultural-patriotică „Avram Iancu”, Vatra Daciei, Forumul civic al românilor din Covasna și Harghita, Asociația „România fără ei”, Federația Societatea civilă Românească, Asociația Civic-media), profesori universitari de marcă, foști ambasadori români, ofițeri în rezervă, reprezentanți ai administrației publice, politicieni, jurnaliști.\În cadrul dezbaterilor a fost subliniat caracterul anticonstituțional al renunțării cu ușurință, de către Guvernul României, la bunurile fundației Gojdu, nerespectând testamentul marelui mecena – Emanuil Gojdu. Este vorba de o valoare estimată la peste 7 miliarde de Euro, împreună cu uzufructele bunurilor Gojdu.\S-a cerut Guvernului, Parlamentului și  autorităților competente să dispună de urgență reluarea demersurilor pentru preluarea moștenirii Gojdu. În acest scop, Biserica Ortodoxă Română a fost invitată să ia toate măsurile necesare în vederea redobândirii acestei moșteniri.\O parte însemnată a dezbaterilor a fost dedicată examinării retrocedărilor ilegale și abuzive care au avut și au loc în Transilvania, dar și în alte regiuni ale României. În acest context, au fost invocate și menționate o serie de exemple și practici ce afectează avuția națională și implicit siguranța națională a României. A rezultat astfel pierderea a sute de mii de hectare de terenuri, păduri și a zeci de mii de imobile retrocedate prin acte false, în Transilvania, Moldova și în alte zone geografice a României.\Forumul solicită Parlamentului, Guvernului, Președinției, Parchetului General, CSAT, precum și altor autorități ale statului, până la adoptarea unor noi reglementări, să se stopeze de urgență toate actele de retrocedări de terenuri și imobile, retrocedări care aduc daune majore și prezintă mari riscuri pentru viitorul României. În acest sens, se solicită o nouă legislație menită să anuleze retrocedările de până acum și să introducă restricții și condiționări.\Conform Tratatului de la Trianon din 4 iunie 1920, toate bunurile și terenurile aflate pe teritoriul Transilvaniei, din perioada imperiului Austro-Ungar, au intrat în proprietatea României. Ba mai mult, acestea au fost plătite până la ultima centimă în coroane-aur. În consecință, toate retrocedările din Transilvania sunt ilegale. Este invocat în acest sens și art. 20, punctul 2, din Constituție, conform căruia tratatele internaționale au întâietate în fața legislației interne. Ca urmare, autoritățile judiciare sunt solicitate să ancheteze toate cazurile de retrocedări pe căi ilegale și cu acte false de care se face responsabilă mafia retrocedărilor.\Participanții solicită, de asemenea, anchetarea celor vinovați, indiferent de funcțiile care le-au avut sau le au, de cedarea Moștenirii Gojdu, de numeroasele concesiuni făcute în favoarea unor companii străine, pentru explorarea și exploatarea zăcămintelor aflate pe teritoriul României, multe dintre acestea fiind societăți „de apartament” cu un singur angajat.\Este o poziție publică în apărarea avuției și a interesului național de care se cuvine să ținem cu toții seama.\Participanții constituiți în Forumul Civic „Transilvania Furată” solicită inventarierea tuturor restituirilor  de imobile, terenuri și păduri care s-au  făcut până în prezent, identificarea acelor atribuiri abuzive și frauduloase, începând cu cele ce s-au semnalat de multe ori și prin mass-media. Dacă autoritățile statului au o dificultate în acest sens, la punem la îndemână și soluțiile. Iată-le:\a)         Propunerea unei nișe legislative care să reglementeze și să aducă toate corecțiile necesare  de urgență în privința restituirilor în regimul de Carte funciară din Transilvania, în special a marilor proprietăți solicitate de marii latifundiari cunoscuți sub denumirea de „optanți” unguri și a urmașilor acestora, proprietățile revendicate de cultele religioase: catolic, reformat, evanghelic, luteran, calvin, uniast și minoriți.\b)         Identificarea acelor proprietăți istorice care au făcut obiectul reformei agrare din 30 iulie 1921, pentru Ardeal, Banat și Crișana,a  acelor proprietăți care au făcut obiectul reformei agrare prin Legea nr. 187/1975, păstrarea și menținerea efectelor acelor reforme agrare în favoarea populației sărace care a fost împroprietărită și urmașii acestora.\c)         Din comisia nou înființată în parlament să nu facă parte parlamentari, care, anterior, în calitate de avocați, prefecți, miniștri, primari, sau alte funcții,  au favorizat  sau au intrat în complicități scandaloase în procesul de restituire a unor proprietăți atribuite cu  „dedicație” unor  „onor” persoane dubioase.\1.         Guvernul României, prin M.A.I. și prefecturile județene să investigheze  toate cazurile semnalate de presă, precum și hotărârile judecătorești  în care Comisiile locale sau județene au respins pretențiile nefondate, inclusiv cele semnalate de noi și să se facă un tablou general la nivelul întregii țări cu propuneri de intrare in legalitate, iar acesta să fie supus dezbaterii publice.\2.         Guvernul României să inițieze  un act normativ, O.G. prin care să declare revizuibile în termen de un an toate atribuirile ilegale făcute prin complicități și  ca urmare a încălcării esențiale și vădite a legii.  S-a mai procedat în acest mod și prin Legea nr. 59/1993, când un prim val de ilegalități a fost estompat.\3.         Inițierea de plângeri penale către parchete  și justiție în toate cazurile de retrocedări nelegale, la care să fie consultată  și societatea civilă care să ofere date concrete și consultanță de specialitate având  în vedere faptul că unii funcționari și demnitari ai statului manifestă superficialitate, indolență și amatorism.\4.         Guvernul României să dispună de urgență, prin personal competent de la Direcția Generală a Arhivelor Naționale, Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară și din subdiviziunile acestora la nivel local, MAE, Banca Naționala și Ministerul Finanțelor, să inventarieze, să evalueze și să facă publice:\–           toate proprietățile care au făcut obiectul celor două reforme agrare din 1921 și 1945, având în vedere că sunt afectate prin legile de restituire;\–           persoane și familii împroprietărite pe suprafețe identificate și pe localități;\–           verificarea dosarelor și documentelor din arhivele BANR, Ministerului Finanțelor Publice, de unde s-au făcut plăți in lei si coroane aur, din arhivele naționale din România, prin delegare și acces la arhivele din Ungaria și din Franța, unde sunt dosare și documente care atestă îndeplinirea obligațiilor de plată de către statul român, prin fonduri publice în baza protocoalelor, așa cum s-a hotărât la Tribunalul de Arbitraj Internațional. De asemenea, sumele la care a renunțat statul român ca despăgubiri de război, sume pe care Ungaria era obligată după Primul Război Mondial să le plătească direct optanților;\–           Înlăturarea tuturor efectelor ordonanțelor si decretelor Ungariei Hortiste, date în perioada ocupației 1940-1944, în materie de proprietate, pe care, paradoxal, statul Român le pune în aplicare în zile noastre;\–           Oprirea cedărilor de clădiri și terenuri publice unor culte religioase maghiare și celui catolic și unor persoane fizice sau juridice dubioase care solicită proprietăți care nu au fost publice și care după destrămarea monarhiei Austro-Ungare, au revenit statului Român pe principii și tratate de drept Internațional, în succesiunea teritorială asupra Transilvaniei și care paradoxal astăzi se restituie unor particulari, cu complicitatea și trădarea unor oficiali români;\–           Enumerarea „expres” prin lege a actelor și măsurilor de preluare abuzivă a statului comunist, care să îndreptățească la restituire, fixarea clară a acelui moment în procedura de restituire ca un punct de la care să se pornească;\–           Verificarea tuturor retrocedărilor în regimul de carte funciară, pe baza tabelelor, parcelarelor, harților topografice, astfel ca aceste înscrieri să nu fie substituite sau falsificate, lucru valabil și în documentele de stare civilă și realitatea  arborelui genealogic prezentat de solicitanți;\–           Față de specificul domeniului, se impune instruirea și perfecționarea profesională a notarilor publici, funcționarilor publici cu atribuții, dar mai ales a procurorilor sau a magistraților, cărora li se dă în competență să soluționeze aceste dosare. În ceea ce îi privește pe procurori, să se stabilească prin lege termene obligatorii pentru depunerea dosarelor în instanță\–           Suspendarea tuturor plăților ANRP cu titlu de despăgubiri, pe termen de un an, până la clarificare, verificarea celor cărora li s-au acordat despăgubiri de peste 100.000 lei și cu precădere intermediarilor, mandatarilor și care au cumpărat drepturi litigioase fără să fie moștenitorii direcți ai adevăraților proprietari.\4. Guvernul să acționeze energic prin MAE, pentru înlăturarea tuturor de măsurilor trădătoare și complicităților Guvernului din perioada 2004-2008, cu privire la geneza și parcursul din afara României pe care la avut legea 247/2005, precum și averea fundației Emanuil Gojdu. Cu privire la averea fundației Gojdu, să acorde asistență diplomatică și juridică BOR, să grăbească demersul de dobândire a drepturilor asupra fundației Gojdu din partea Ungariei. La fel să se procedeze și să se pretindă Ungariei, pe principiul reciprocității, ca Ungaria să acorde măsuri realiste de restituire, să arate bune intenții asupra reparațiilor cu privire la bunuri și proprietăți, active de orice fel, care au rămas pe teritoriul Ungariei și care cu adevărat și în realitate se cuvin românilor și cultelor religioase Ortodox și mai ales Greco-Catolic\Semnează:\Asociația Civic Media.\Academia Pro_Gojdu,\Asociația Proprietarilor de Păduri și Pășuni,\Vatra Românească\Liga Internațională a Românilor,\Asociația cultural-patriotică „Avram Iancu”\Vatra Daciei\Forumul Civic al Românilor din Harghita și Covasna,\Asociația „România Fără Ei”\Federația Societatea Civilă Românească\Fundația Omenia\Asociația SUNE\Grup GST\PROPACT

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus