Back

Parlamentarii puterii resping proiectul legislativ de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice

Zi de zi, constat în Parlament lipsa de viziune și de programe coerente care se impun a fi promovate prin proiecte de acte normative din partea Guvernului. Când proiecte legislative absolut necesare sunt, în schimb, înaintate spre dezbatere din partea parlamentarilor opoziției, acestea sunt respinse „ab initio”, deliberat, nici măcar nu contează că promovarea lor poate fi benefică societății. Un astfel de proiect legislativ privește propunerea legislativă vizând unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice, proiect respins în această săptămână de către reprezentanții puterii politice din Senat (http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17658).\Inițiatorii propuneau o serie de facilități pentru atragerea investitorilor în educație, cercetare și inovare, pentru creșterea interesului și a investițiilor în aceste domenii. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul acordării unor stimulente fiscale la calculul profitului impozabil pentru întreprinzătorii care încheie contracte pentru finanțarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare, similare activităților de cercetare-dezvoltare, constând în deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, in proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități și aplicarea metodei de amortizare accelerată. Propunerea legislativă prevede și includerea în categoria cheltuielilor deductibile la calculul profitului impozabil a cheltuielilor efectuate pentru acordarea de burse elevilor și studenților care urmează o forma de școlarizare sau perfecționare acreditată, prin care se obține o certificare de competență în domeniul de activitate al angajatorilor.\Aceste masuri ar veni, evident, în sprijinul dezvoltării învățământului profesional prin organizare și finanțare ca formă de învățare a unei meserii necesare pe piața muncii și nu ca o formă alternativă la eșecul evaluărilor. Se încurajează parteneriatul public-privat pentru înființarea de burse profesionale. Agenții economici își vor putea deduce aceste cheltuieli în totalitate. Statul roman va fi cel care va câștiga pe termen lung: în loc să plătească ajutor de șomaj tinerilor, firmele vor fi cele care vor acorda burse elevilor, îi vor forma și le vor oferi (conform statisticilor din Romania, absolvenții școlilor profesionale se angajează în proporție de peste 90% la firma cu care au avut contract pe perioada de școlarizare), după terminarea studiilor, un loc de muncă.\Din păcate, viziunea spoliatoare a guvernanților, economia văzută doar ca o vacă bună de muls prin noi și noi taxe, fără nicio perspectivă pe termen lung, a prevalat și de această dată iar prin votul majoritar al parlamentarilor alianței politice de guvernământ, acest proiect legislativ a fost respins. Fiind vorba de o lege ordinară în care Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților are rol în acest caz de cameră decizională.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus