Back

Proiect de modificare a Legii Educatiei Nationale

Legea Educației Naționale în vigoare afirmă în art. 13 că: „(1) Învățarea pe tot parcursul vieții este un drept garantat de lege.” Totuși, mai mult de 3 din cele 12 luni ale anului, copiii sunt în vacanță. Comparând această vacanță a copiilor cu concediile de numai 3-4 săptămâni ale majorității părinților, constatăm că o lungă perioadă de timp elevii și preșcolarii nu pot beneficia de supraveghere și educație din partea părinților sau în instituții specializate. În aceste perioade, școlarii sunt expuși anturajelor periculoase ale străzii, iar preșcolarii, ale căror familii nu beneficiază de sprijinul unor bunici, pot rămâne nesupravegheați. De multe ori, părinții cu copii preșcolari sunt forțați să recurgă la concedii medicale sau fără plată pentru supravegherea lor pe timpul vacanțelor sau să angajeze bone, mai mult sau mai puțin calificate și atente.\În cea mai mare parte a vacanțelor, copiii nu beneficiază de niciun fel de educație. În multe țări, sunt organizate cursuri de vară pentru elevi, cursuri care îmbunătățesc major educația copiilor prin activități instructiv-recreative: jocuri sportive, participare la activități culturale (spectacole, muzee), contacte cu alte grupuri de elevi, drumeții, vizitare de orașe sau zone turistice, vizite în alte țări. În lumea de astăzi în care copilul este tentat să petreacă un timp mult prea lung în fața televizorului sau a computerului, aceste activități de ,,școală altfel” organizate de fiecare școală pe timpul vacanțelor de vară, ar reprezenta un bun remediu împotriva izolării copiilor în lumea vituală.\De aceea, inițiem această propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale în sensul impunerii organizării școlilor de vară pentru elevi și a unui program continuu în grădinițe, facultativ, pe perioada vacanțelor.\Cum aceste programe de școală de vară se pot organiza cu un număr mai mare de elevi repartizați unui profesor și cum nu toți elevii vor participa la program (acesta fiind facultativ), nu vor fi necesare creșteri bugetare în învățământul școlar ci numai programarea vacanței profesorilor în mod alternativ pentru a exista cadre didactice disponibile pentru activitatea din vacanțe.\În privința grădinițelor, activitatea din vacanțe va fi suportată de părinții care economisesc astfel sumele plătite unor bone sau compensează plata prin posibilitatea desfășurării neîntrerupte a activității profesionale.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus