Back

Sub pretextul libertatii de exprimare, nu pot fi tolerate incalcarea Constitutiei si a legilor tarii

Salut în chip solidar și felicit reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru curajul și poziția corecte, exprimate public, în privința proiectului privind Statutul special al așa-zisului Ținut Secuiesc din România. În sfârșit, constat cu satisfacție că o instituție a statului român se autosesizează și reacționează pertinent, în temeiul și spiritul legii, la aberantele, ilegalele pretenții autonomiste promovate de UDMR, Consiliul Național Secuiesc, Partidul Civic Maghiar și alte entități neguvernamentale care cochetează sau coabitează cu structurile politicianiste programatic etnocentriste și extremiste.\Câtă vreme scandalosul proiect privind promovarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice încalcă flagrant Constituția României și legislația în vigoare, în timp ce în proiect se face vorbire de instanțele de judecată în care 2/3 dintre magistrați trebuie să fie maghiari și 1/3 români, când se pretinde că președintele României va numi președinții instanțelor judecătorești din imaginarul Ținut Secuiesc, de vreme ce se invocă impunerea unei a doua limbi oficiale în România, este evident că CSM, precum și alte instituții publice vizate de proiect, nu pot rămâne pasive, în expectativă, având datoria imperativă să ia atitudine prin asumarea și exprimarea unor poziții legal întemeiate.\A nu se înțelege eronat: asemenea demersuri concrete, materializate prin proiecte legislative și acțiuni de destabilizare în plan intern și extern a țării, care urmăresc federalizarea și enclavizarea unor părți din România, nu se mai înscriu demult în prevederile Constituției care stipulează la art. 30, al. (1), „libertatea de exprimare” ca un drept inviolabil, câtă vreme la al (7), de la același articol, se prevede că „sunt interzise de lege defăimarea țării şi a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică…”\Așadar, recomand organizațiilor neguvernamentale, care s-au pripit și grăbit să se solidarizeze cu protestul UDMR, astfel dezaprobând atitudinea CSM în această privință, dacă tot sunt preocupate de apărarea democrației și a statului de drept, să vegheze, înainte de toate, la respectarea Constituției și a legilor țării. Câtă vreme le vor apăra, sunt asigurate, garantate legal, respectate și perpetuate: libertatea de exprimare, libertatea presei și libera circulație a ideilor.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus